Thứ ba, 27/09/2022 GMT+7

Nòng giảm thanh hoạt động ra sao?

Diễn đàn Quân sự - Vũ khí, tìm hiểu nền công nghiệp quốc phòng 4.0: Nòng giảm thanh là thiết bị được gắn hoặc là một phần tích hợp của nòng súng.

Ý kiến bạn đọc ()

top