Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

LAV 6 - “Xương sống” trong đội hình thiết giáp Canada

LAV 6 là một trong những dòng thiết giáp chở quân được bảo vệ tốt nhất trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc ()

top