Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

“Lá chắn hạm đội” - Khinh hạm lớp Alvaro de Bazan

Diễn đàn Quân sự - Vũ khí, tìm hiểu nền công nghiệp quốc phòng 4.0: Bắt đầu được trang bị từ năm 2000, Hải quân Tây Ban Nha hiện sở hữu 5 khinh hạm lớp Alvaro de Bazan.

Ý kiến bạn đọc ()

top