Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Gladius 2.0 – Hệ thống trang bị người lính tương lai của Đức

Diễn đàn Quân sự - Vũ khí, tìm hiểu nền công nghiệp quốc phòng 4.0: Với bộ trang bị Gladius 2.0, binh sĩ trở thành một thành phần của hệ thống chiến đấu hợp nhất

Ý kiến bạn đọc ()

top