Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

“Gia đình” bom thông minh SPICE của Israel

Diễn đàn Quân sự - Vũ khí, tìm hiểu nền công nghiệp quốc phòng 4.0: SPICE là viết tắt của các từ Smart, Precise Impact, Cost và Effective hay thông minh, chính xác cao, chi phí và hiệu quả thể hiện cho tính năng của dòng bom thông minh này

Ý kiến bạn đọc ()

top