Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

AK-12 – Súng trường viết tiếp huyền thoại của gia đình AK

Diễn đàn Quân sự - Vũ khí, tìm hiểu nền công nghiệp quốc phòng 4.0: Cuối những năm 2000, Tổ hợp thiết kế Izhmash đã cho ra đời súng trường AK-12 kết hợp giữa các yếu tố cơ khí truyền thống của súng trường AK và công nghệ hỗ trợ người lính hiện đại.

Ý kiến bạn đọc ()

top