Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại – Bài học từ Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng sáng ngời của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị.
Tốc độ phát: 1x
top