Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Trung tướng Phạm Hồng Cư và kỉ niệm về chiến dịch Đường 9-Nam Lào

Ngày 20-3-1971, chiến dịch phản công quy mô lớn của quân đội ta tại chiến trường Đường 9 – Nam Lào đã toàn thắng, đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ, ngụy. Khi đó, Trung tướng Phạm Hồng Cư, Nguyên phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam là Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn được Tổng cục Chính trị cử làm phái viên tham dự chiến dịch và theo sát Bộ tư lệnh mặt trận trong suốt quá trình chiến dịch.
Tốc độ phát: 1x
top