Chủ nhật, 26/05/2024 GMT+7

Trung tướng Nguyễn Kim Khoa: Từ chiến trường đến nghị viện

Tròn 43 năm tuổi quân, trưởng thành từ chiến sĩ tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trở thành tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, là đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, Trung tướng Nguyễn Kim Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông được bầu giữ các chức vụ: Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.
Tốc độ phát: 1x
top