Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Trung tướng Khuất Duy Tiến: Ngọn cờ đầu trong những mùa chiến dịch

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Khuất Duy Tiến là một vị tướng dạn dày trận mạc, đã cầm súng ở cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới.
top