Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng của Trường Sơn huyền thoại

Năm tháng trôi qua, nhưng kỳ tích tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn vẫn mãi trường tồn trong trang sử hào hùng của dân tộc ta. Trong đó có một người là một phần không thể thiếu của Trường Sơn huyền thoại. Đó là Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên, một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo đức độ, trọn nghĩa, vẹn tình với đồng đội.
Tốc độ phát: 1x
top