Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Trái tim của người phi công chiến đấu, Trung tướng Nguyễn Đức Soát

Từ một anh lính bắt đầu học lái máy bay MiG-21 cho đến khi trở thành một trong những phi công có tài xạ kích giỏi nhất của Không quân Việt Nam. Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát là một trong những “phi công huyền thoại” của Không quân Việt Nam.
top