Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải là vùng phát triển năng động, bền vững hơn nữa

Sáng 16-11, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tiến hành Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
top