Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Thiếu tướng Hoàng Kiền và những câu chuyện về Đường tuần tra biên giới

Dự án 47 - Đường Tuần tra biên giới dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, do Thiếu tướng Hoàng Kiền giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án từ những ngày đầu thi công đến năm 2014. Đây là tuyến đường công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt về quốc phòng an ninh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Tốc độ phát: 1x
top