Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Thiếu tướng Hoàng Kiền và ký ức trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại

Người chiến sĩ Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hoàng Kiền. Với 74 năm tuổi đời, 45 năm tuổi quân, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình giành độc lập và xây dựng đất nước Việt Nam mới.
Tốc độ phát: 1x
top