Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Phan Quang Tiệp: Tư lệnh đầu tiên của Binh đoàn 12

Người đầu tiên bổ nhát cuốc xây dựng đường cơ giới Trường Sơn cũng là Cục trưởng Cục Công binh của Đoàn 559 huyền thoại. Ông là Thiếu tướng Phan Quang Tiệp, Tư lệnh Binh đoàn 12.
Tốc độ phát: 1x
top