Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Nguyễn Hùng Phong - Vị tướng chính trị giỏi quân sự

Là cán bộ chính trị nhưng lại rất thạo công việc quân sự nên trong nhiều trận chiến đấu ác liệt, chính trị viên (sau này là chính ủy) Nguyễn Hùng Phong là vị tướng văn võ song toàn, đã trực tiếp chỉ huy tác chiến và giành thắng lợi
top