Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa: Vì sao 14-11 là Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam?

Ngày này năm xưa 14-11: Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Khai mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Lao động Việt Nam.
top