Chủ nhật, 14/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa ngày 22-7-1954: Toàn dân, toàn quân ta kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ

Ngày 22-7 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Báo Dân Chúng ra số đầu tiên tại Sài Gòn; Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ra lệnh ngừng bắn trên toàn chiến trường Việt Nam...
top