Thứ ba, 16/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa: Ngày 2-12-1949: Bác căn dặn “Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí”

Ngày 2-12-1975: Ngày thành lập Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Chiến dịch Bình Giã diễn ra; thành lập Ban nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn học...
top