Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 8-7-1958: Khắc ghi lời Bác “Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng…”

Ngày 8-7 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Khắc ghi lời Bác “Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng…”; ngày sinh Giáo sư, bác sĩ y khoa, Thiếu tướng Đỗ Xuân Hợp...
top