Thứ bảy, 04/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa 8-11-1945: Bác Hồ căn dặn “Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh”

Ngày này năm xưa 8-11-1945: Bác Hồ căn dặn “Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh”; Đại hội lần thứ II Xô Viết; Ngày truyền thống Kho 703, Cục Kỹ thuật Hải quân; Đại hội những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.
top