Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Ngày này năm xưa 7-2-1968: Đội Pháo binh dân quân nữ xã Ngư Thủy bắn cháy tàu chiến Mỹ

Ngày 7-2-1968: Đội Pháo binh dân quân nữ xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là đơn vị pháo binh dân quân nữ đầu tiên bắn cháy tàu chiến Mỹ.
Tốc độ phát: 1x
top