Chủ nhật, 14/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 29-7-1964: Bác căn dặn "đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng"

Ngày 29-7 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Bác căn dặn "đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng"...
top