Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 28-2-1947: Ngày truyền thống Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Cục Kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc

Ngày 28-2 hằng năm là Ngày truyền thống của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị và ngành Công tác cán bộ toàn quân.
top