Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa: 28-10-1966, Ngày truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chuyên trang Media Báo Quân đội nhân dân (media.qdnd.vn) giới thiệu Podcast Ngày này năm xưa 28-10-1966 là ngày truyền thống của Học viện Kỹ thuật Quân sự, ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam thông qua và ngày Tượng Nữ thần Tự do khánh thành tại cảng New York.
top