Chủ nhật, 14/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 27-6-1962: Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng được thành lập

Ngày 27-6-1962: Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) được thành lập. GAET là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ cung ứng, đảm bảo vũ khí, vật tư, nhiên liệu phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
top