Thứ sáu, 27/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 25-8-1975: Thành lập Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22, Quân đoàn 4

Ngày 25-8 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22, Quân đoàn 4 được thành lập; cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn đã thắng lợi hoàn toàn...
top