Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 22-2-1952: Bác Hồ đến thăm Đại đoàn Pháo binh 351

Ngày 22-2-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại đoàn Pháo binh 351 đang trú quân và huấn luyện tại tỉnh Tuyên Quang. Trong lời thăm hỏi, Bác nêu tư tưởng: “Muốn thắng địch, phải đưa pháo đi xa, khiêng, kéo pháo vào gần địch mà bắn trăm phát trúng cả trăm, thì đồn nào mà không hạ được”.
top