Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 2-6-1949: Bác Hồ căn dặn “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”

Ngày 2-6 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Bác Hồ căn dặn “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”; ngày mất nhà bác học Việt Nam Lê Quý Đôn...
top