Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 17-4-1979: Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4 được thành lập

Ngày 17-4 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 4 được thành lập; Hồ Huấn Nghiệp bị thực dân Pháp bắt và sát hại; Ngày sinh Lưu Quang Vũ...
Tốc độ phát: 1x
top