Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Ngày này năm xưa 17-2-1947: Quân và dân Thủ đô kết thúc cuộc chiến 60 ngày đêm khói lửa

Ngày 17-2 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Quân và dân Thủ đô kết thúc cuộc chiến 60 ngày đêm khói lửa; Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đồng bào rằng: “Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”.
Tốc độ phát: 1x
top