Thứ năm, 26/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 16-1-1951: Ngày truyền thống Sư đoàn 320 và Sư đoàn 390

16-1-1951 là ngày thành lập Đại đoàn Đồng bằng, tiền thân của Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) và Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1).
top