Thứ tư, 04/10/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 14-9-1959: Bác Hồ căn dặn “Tổ quốc, đất, nước và nhân dân”

Tốc độ phát: 1x
top