Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 12-3-1955: Bác căn dặn cán bộ, đảng viên phải đoàn kết chặt chẽ

Ngày 12-3 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Nhà hát Múa rối Việt Nam được thành lập; Bác Hồ căn dặn “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn đoàn kết thành một khối vững chắc”...
top