Thứ sáu, 03/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa, 12-11: Thành lập Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân; Cầu qua vịnh Oakland-San Francisco được đưa vào sử dụng

Ngày này năm xưa (12-11): Thành lập Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân; Ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành Than Việt Nam.
top