Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 11-5-1969: Nhớ lời Bác dạy cán bộ quân đội “chiến đấu kiên quyết, không sợ hy sinh gian khổ”

Trong thư gửi Lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp của Quân đội ngày 11-5-1969, Bác căn dặn: “Phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Quyết tâm phải biến thành hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết, không sợ hy sinh gian khổ”.
top