Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 11-3-1951: Báo Nhân Dân phát hành số đầu tiên

Ngày 11-3-1951: Báo Nhân Dân - cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam phát hành số đầu tiên tại Chiến khu Việt Bắc.
Tốc độ phát: 1x
top