Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 11-3-1951: Báo Nhân Dân phát hành số đầu tiên

Ngày 11-3-1951: Báo Nhân Dân - cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam phát hành số đầu tiên tại Chiến khu Việt Bắc.
top