Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 10-2-1967: Bác dạy vào Đảng để “làm đày tớ cho nhân dân”

Ngày 10-2 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Mường Chà thuộc Quân khu 2 được thành lập; Bác dạy vào Đảng để “làm đày tớ cho nhân dân”...
top