Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Lính công binh mũ nồi xanh

Năm 2022, dự kiến Đội Công binh số 1 sẽ lên đường đến Phái bộ Lực lượng An ninh lâm thời Liên hợp quốc làm nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên Đội Công binh của Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Tốc độ phát: 1x
top