Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào về sức mạnh Việt Nam

Trong những ngày Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 mở cửa cho nhân dân vào tham quan, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
top