Thứ sáu, 21/01/2022 GMT+7

Hoàng Sâm: Đội trưởng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân

Thiếu tướng Hoàng Sâm là một trong những tướng lĩnh đầu tiên của Quân đội ta được Bác Hồ phong đợt đầu năm 1948. Ông cũng là đội trưởng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
top