Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Hai vị tướng - hai người con Hà Nội trong Chiến dịch Tây Nguyên

Có hai vị tướng người Hà Nội đã trực tiếp tham gia chỉ huy chiến dịch này, đó là Thượng tướng Vũ Lăng và Trung tướng Khuất Duy Tiến.
top