Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Báo Quân đội nhân dân

Trong thời gian làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh rất quan tâm đến vấn đề văn hóa, văn nghệ, báo chí trong Quân đội. Với các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND), đồng chí là một thủ trưởng gần gũi, chân tình, một tấm gương sáng về tinh thần nhiệt huyết, sâu sát cơ sở...
Tốc độ phát: 1x
top