Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Đại tướng Hoàng Văn Thái – Tham mưu trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đồng chí Hoàng Văn Thái sinh năm 1915. Cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hoàng Văn Thái là một trong 34 người đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. Cách mạng Tháng Tám thành công, tháng 9-1945, Đại tướng Hoàng Văn Thái được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng Tham mưu của Quân đội Quốc gia và giữ chức Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên.
Tốc độ phát: 1x
top