Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Chuyện về Thiếu tướng Hoàng Kiện

Tướng Hoàng Kiện nổi tiếng về tính liêm khiết, được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương trước toàn quân bằng câu nói “Tướng Thanh, tá Kiện". Nhưng giữa đời thường, ông luôn thực hiện nếp sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
top