Thứ ba, 16/08/2022 GMT+7

Chuyện kể trên Tàu không số: Chuyến đi mở đường của tàu Phương Đông I

Media Báo Quân đội nhân dân (www.media.qdnd.vn) giới thiệu câu chuyện về chuyến đi mở đường đầu tiên của con tàu gỗ Phương Đông I năm1962, mở ra trang vẻ vang của Hải Đoàn cảm tử, đường Hồ Chí Minh trên biển ...
top