Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Cây nêu ngày Tết

Nhân nói về cây nêu ngày Tết, suy ngẫm về cây tre Việt Nam để thấu hiểu thêm lẽ nhân sinh và sự trường tồn của dân tộc ta. Là người Việt Nam yêu nước, dù ở đâu, dù với chính kiến nào, hãy vì cái gốc là hòa bình, thịnh vượng của nhân dân để có cái nhìn trung thực, bao dung của truyền thống văn hóa Việt Nam.
Tốc độ phát: 1x
top