Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Câu chuyện Điện Biên của vị tướng anh hùng

Hơn 60 năm công tác, Trung tướng Đặng Quân Thụy đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên nhiều cương vị...
Tốc độ phát: 1x
top