Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 9-7: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 9-7 có những nội dung chính sau: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị; Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng tàu “Chính quy, mẫu mực”.
Tốc độ phát: 1x
top